Είστε εδώ

Ζήκας Γιάννης, «Βήματα και γάμος», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 77-78