Είστε εδώ

Κοσματόπουλος Αλεξάνδρος, «Διήγηση θαυμάσια γυναικός που δούλευε στην λαχαναγορά», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 80-82