Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η αριθμητική των λέξεων», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 56-59