Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Εκατό παραφυάδες…», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 60-63