Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Στο Φανάρι», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 50-55