Είστε εδώ

Μάρκογλου Πρόδρομος Χ., «Η απόρριψη», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 41-49