Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Το μίασμα», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 22-40