Είστε εδώ

Κοκάντζης Νίκος, «Ο γέρος και η ξένη», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 14-18