Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Μετά μουσικής», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 9-13