Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Ο συλλέκτης», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 19-20