Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Μελετήματα και δοκίμια. Το θρίλερ. Σημειώσεις για την έννοια του κακού στη Φόνισσα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 35-52