Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Μελετήματα και δοκίμια. Η Γυφτοπούλα ως προσδοκία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 53-70