Είστε εδώ

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, «Παλαιά κείμενα. Σκέψεις Ρωμηού – Αι ημέραι των παθών (απόσπασμα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 94