Είστε εδώ

Νεγρεπόντης Ευριπίδης, «Αφηγηματικά. Διάλογος σε περιγιάλι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 85-93