Είστε εδώ

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, «Παλαιά κείμενα. Ο ψάλτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 94-96