Είστε εδώ

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Δεν μπορούν να παραλειφθούν…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 112