Είστε εδώ

Μουγογιάννης Γιάννης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πηγαίνοντας για τη Σκιάθο…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 112