Είστε εδώ

Χουζούρη Έλενα, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Παγκόσμιος συγγραφέας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 120