Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Γεώργιος Α. Χριστοδούλου, Αυτόγραφα Αλεξ. Παπαδιαμάντη στο Αρχείο Αγγ. Παπακώστα, ανάτυπο [μαζί με το μελέτημα του ίδιου Ο Γρηγόριος Ν. Βερναρδάκης και η έκδοση των Ηθικών του Πλουτάρχου] από τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, έτος Α΄, τόμος Α΄, Αθήνα 1991, σσ. 97-138», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 207