Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τα Ρόδιν' ακρογιάλια και άλλα διηγήματα, (σειρά) Σύγχρονη κλασική βιβλιοθήκη, Εξάντας, Αθήνα 1990, σσ. 338, δεμένο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 146