Είστε εδώ

de Maupassant Guy, «Μια αληθινή ιστορία», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 72-76