Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Umm Qais, 28 Octobre 2003, Ουμ Καΐς», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 77-78