Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Louise Glück]», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 7