Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ένα τρυφερό κεφάλι», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 8-9