Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Το πείραμα», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 88-96