Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Σαρξ εκ της σαρκός», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 86-87