Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Brunanburh, 937 π. Χ.», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 97