Είστε εδώ

Rulfo Juan, «Τάλπα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 323-330