Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Σκέψεις της Ιωάννας (ή Τα τρία οράματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 331-332