Είστε εδώ

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Πώς πολεμήσαμε. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 318-322