Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Τα γαβγίσματα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 287-302