Είστε εδώ

Στυλιανός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, «Μαυσωλεία πτωμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 303