Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Η μάνα μου αύριο», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 286