Είστε εδώ

Bergengruen Werner, «Το ταξίδι του κυρίου φον Ρίνγκεν», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 179-185