Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Σκιάς επωδός», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 178