Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Η θέα απ' την εξέδρα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 258-261