Είστε εδώ

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Απ' το φως (1-14)», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 253-257