Είστε εδώ

Αγγελίδης Θύμιος, «Μια συνάντηση», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 137-139