Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Νίκου Νικολαΐδη (του Κύπριου), Άπαντα. Η καλή συντρόφισσα. 6+4 διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 140-142