Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «99 ποιήματα (ανθολόγηση: Γιώργος Χρονάς)», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 132-136