Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1999, τεύχος 527-529

Βοτανιάτης Άγις, «Γιώργος Δέλιος-Πέτρος Σπανδωνίδης: Σκέψεις με αφορμή μια παράλληλη ανάγνωση», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 33-50

(ανυπόγραφο), «Με τέτοιες προϋποθέσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 1-2

(ανυπόγραφο), «Μια προσπάθεια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 2

Αγγέλου Δημήτρης, «Ένδεια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 3

Αγγέλου Δημήτρης, «Συνομιλητές», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 3

Αγγέλου Δημήτρης, «Διαδρομή», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 3-4

Αγγέλου Δημήτρης, «Φθινόπωρο», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 4

Αγγέλου Δημήτρης, «Αμαχητί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 4-5

Αγγέλου Δημήτρης, «Μας βλέπεις», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 5

Αγγέλου Δημήτρης, «Άλυτο», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 5-6

Αγγέλου Δημήτρης, «Λακωνικοί νεκροί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 6

Ξεινός Γιώργος, «Η λογοτεχνία στην εποχή της ταχύτητας των επικοινωνιών», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 7-18

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Εν Αμερική», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 18

Χρηστάρα Χαρά, «Ήχος από παίξιμο κλειδιών στα χέρια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 19

Χρηστάρα Χαρά, «Ούτε σκέψη για συνεργείο διάσωσης», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 19-20

Χρηστάρα Χαρά, «Ψάχνει να βρει ένα ψηλό κλαδί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 20

Χρηστάρα Χαρά, «Θέατρο σκιών», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 20-21

Χρηστάρα Χαρά, «Σε άλλο πλανήτη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 21

Χρηστάρα Χαρά, «Όρθιος ο καιρός», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 21-22

Χρηστάρα Χαρά, «Μοιραία πτήση», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 22

Χρηστάρα Χαρά, «Μέση ηλικία», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 22-23

Χρηστάρα Χαρά, «Ημερήσια αγρυπνία», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 23

Χρηστάρα Χαρά, «Κυριακή», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 24

Λαμπελέ Φούλα, «Άννα-Αννέτ», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 25-28

Σαράκης Σωτήρης, «Corazon!», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 29-30

Τσιραμπίδου Αγγελική, «Στροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 30

Κρανιώτης Ηλίας, «Αντί για προσωπογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 31

Κρανιώτης Ηλίας, «Πάλι το καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 31-32

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Με το θολό του χωρισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 51

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Σκιές», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 51

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Έν. . Έν. . . Έν. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 52-56

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 57-62

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 63-64