Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μια προσπάθεια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 2