Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Corazon!», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 29-30