Είστε εδώ

Βοτανιάτης Άγις, «Γιώργος Δέλιος-Πέτρος Σπανδωνίδης: Σκέψεις με αφορμή μια παράλληλη ανάγνωση», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 527-529 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999), σ. 33-50