Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1997, τεύχος 509-511

Κωνσταντίνος Β., «Τόλης Νικηφόρου, Τα μάτια του πάνθηρα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 257-258

Βοτανιάτης Άγις, «Αβλαβής διέλευση», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 231-248

(ανυπόγραφο), «Λιμιτανέοι», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 185-186

(ανυπόγραφο), «Δικλείδα ασφαλείας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 185-186

Αλαβέρα Ρούλα, «Εννέα λυγμοί για τον καλό άνθρωπο από λάσπη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 187-196

Σαμαρά Ζωή, «Lorand Gaspar, Εννέα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 197

Gaspar Lorand, «Εννέα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 198-200

Σαμαρά Ζωή, «Τεχνολογική κοινωνία και λογοτεχνικό τυχαίο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 201-208

Μερκενίδου Ελένη, «Η εκδοχή του Μάγου», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 209

Μερκενίδου Ελένη, «Ο Δράκος μιλώ τον κίνδυνο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 209-210

Μερκενίδου Ελένη, «Η Κυμοθόη νοσταλγεί», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 210-211

Μερκενίδου Ελένη, «Η τελετή της καταιγίδας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 211-212

Μερκενίδου Ελένη, «Ανεμοβλογιά, τοπίο του Μιχαήλ», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 212

Πελίτης Γιάννης, «Αίνιγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 213-220

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 221

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Χωριά των Λαπώνων», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 221

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Σε κάποια μικρά χωριά στις όχθες του Μισσισιπή», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 221-222

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Παραδοσιακά κρασιά της Αργεντινής!», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 222

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Σκόρπια χαμόσπιτα, στην Κίνα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 222

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Συντεχνιών του Βυζαντίου», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 222-223

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Λακέρδα της Μαύρης Θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 223

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Μέρες του Σαιν Τροπέ», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 223-224

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Hiku», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 224

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Τάνκα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 224

Μακρής Σπύρος, «Το Κοράκι, ο Άλμπατρος και τα Μαραμπού ή ο Poe, ο Baudelaire και ο Καββαδίας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 225-228

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Άγγελοι», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 229

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Στην κεντρική λεωφόρο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 229

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Κατ' εικόνα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 229-230

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Είδωλα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 230

Κρανιώτης Ηλίας, «Πρόβλημα ταύτισης», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 249

Κρανιώτης Ηλίας, «Ύστατο χαίρε», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 250

Αλεβίζος Άρης, «Ο συνηθισμένος νεκρός», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 251

Αλεβίζος Άρης, «Πρωινό δυστύχημα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 251

Αλεβίζος Άρης, «Αέρινες διακυμάνσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 251-252

Αλεβίζος Άρης, «Δικανικό», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 252

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (23)», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 253-256

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 259-264