Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Άγγελοι», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 229