Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Lorand Gaspar, Εννέα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 509-511 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), σ. 197