Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1995, τεύχος 486-488

Κωνσταντίνος Β., «Όλγας Βότση, Συναντήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 215-216

Κωνσταντίνος Β., «Γιώργη Μανουσάκη, Άνθρωποι και Σκιές», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 216-217

(ανυπόγραφο), «Οι εκδηλώσεις της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης το 1995», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 145-147

(ανυπόγραφο), «Προς το μέλλον. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 147

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Παραδοχή», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 148

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Φιλικά κι ανθεκτικά», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 149

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ήταν και δεν ήταν», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 149-150

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Στην Κυθρέα», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 150

Μακρής Σόλων, «Εισαγωγικά στην αισθητική», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 151-163

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Ακηδία», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 163

Πολυμερούδη Χρύσα, «Αδώνιδος κήποι», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 164-167

Κιτσοπούλου Ελένη, «Έξω από μας πεθαίνουν τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 168-193

Τσιάμης Χρήστος, «Το ανιστόρητο», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 194-197

Ιωαννίδης Κώστας, «Η τύχη του Έχετου», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 208

Ιωαννίδης Κώστας, «Το πλυντήριο», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 208

Πατέρας Βασίλης, «Εισόδια περιπλάνηση», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 209-210

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (9, 10, 11)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 211-214

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 218-223

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 224