Είστε εδώ

Κιτσοπούλου Ελένη, «Έξω από μας πεθαίνουν τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 168-193