Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Όλγας Βότση, Συναντήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 215-216